logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Restaurering af Vadebæk på matr. nr. 13, Sønderskov, Ulkebøl

10.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har modtaget en ansøgning fra Vandplejen A. N. A. De søger om at udlægge gydegrus og placere enkelte store sten på en kortere strækning af vandløbet Vadebæk i Sønderskoven på Als. Projektet sendes i høring i 8 uger, og indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet kan sendes til Bettina Pohle på mailadresse: bepo@sonderborg.dk frem til og med 4. september 2020.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

10.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Felstedvej 39, 6300 Gråsten.

Der er ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 4. I forbindelse med godkendelsen fra 2019 blev der godkendt en udvidelse af en karantænestald i et eksisterende maskinhus. Ansøger er nu kommet frem til, at han hellere vil bygge en ny staldbygning vest for maskinhuset. Bygningsmæssigt omhandler ansøgningen etablering af en karantænestald på 19,65 m x 22,73 m. 

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for fornyelse af indvindingstilladelse til Hørup-Høruphav og Kirke-Hørup Vandværker, Hørup Bygade 2 og Mjangvej 16A, 6470 Sydals

08.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har den 8. juli 2020 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af indvindingstilladelsen til Hørup-Høruphav og Kirke-Hørup Vandværker.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 5. august 2020.

Sider