logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Regulativ for udeservering

01.07.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har udarbejdet nyt 'Regulativ for udeservering på torve, pladser, gågader og fortove i Sønderborg Kommune'. Regulativet skal i 4 ugers offentlig høring.

Bemærkninger

Bemærkninger til regulativet skal være kommunen i hænde senest den 26. juli 2019. Høringssvar sendes til projektoganlaeg@sonderborg.dk med ”Regulativ for udeservering” i emnefeltet.

Regulativ for arrangementer

01.07.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har udarbejdet et nyt 'Regulativ for brug af offentlige veje, pladser, parker og strande til arrangementer i Sønderborg Kommune'. Regulativet skal i 4 ugers offentlig høring.

Bemærkninger

Bemærkninger til regulativet skal være kommunen i hænde senest den 26. juli 2019.

Høringssvar sendes til projektoganlaeg@sonderborg.dk med ”Regulativ for arrangementer” i emnefeltet.

Vedtaget kommuneplantillæg for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, Sønderborg

28.06.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 22. maj 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter Dybbøl Bygade 58, matr.nr. 426, samt del af matr.nr. 359, Dybbøl ejerlav.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af området fra offentligt formål til boligformål. Tillægget til kommuneplanen danner grundlag for en lokalplan for det pågældende område, som er i høring indtil den 22. juli 2019.

Vedtaget lokalplan for Biogasanlæg ved Kværs

26.06.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 26. juni 2019 vedtaget lokalplan nr. 7.4-3 for Biogasanlæg ved Kværs med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 endeligt.

Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for etablering af et Biogasanlæg mellem byerne Kværs og Snur-Om

Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres et beplantningsbælte til afskærmning af biogasanlægget.

Revurdering af miljøgodkendelse

25.06.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune påbegynder revurdering af miljøgodkendelsen af
husdyrbruget på Veesbækvej 24, 6430 Nordborg.

Enhver har ret til at se materialet kommunen lægger til grund for revurderingen,
ligesom enhver kan bede om at få udkast til afgørelsen tilsendt.
Anmodning herom skal sendes til Sønderborg Kommune
pr. mail  erhverv-affald@sonderborg.dk senest d. 16. juli 2019,
hvorefter Sønderborg Kommune fremsender sagens akter. 

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.