logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nature Energy Sønderborg A/S , Glansager 4C- Ansøgning om miljøgodkendelse

09.10.2019 -- llni@sonderborg.dk

Nature Energy Sønderborg A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et særskilt luftrenseanlæg og afkast fra opgraderingsanlægget på biogasanlægget, Glansager 4C, 6400 Sønderborg. 

 For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:

Vedtaget lokalplan for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl Sønderborg

30.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. oktober 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.11-4 for Boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl, endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 9 boliger.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

I redegørelsen er der under ”Spildevand og overfladevand” sket en tekstmæssig rettelse angående tilslutning til offentligt kloaknet. 

Høring af projekt om regulering af privat rørlagt vandløb og etablering af minivådområde og dræn

27.09.2019 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget et forslag til regulering af det private rørlagte vandløb, Bokhøjs Grøft og etablering af dræn. Ansøger ønsker at etablere et minivådområdeanlæg, der har til formål af fjerne kvælstof og fosfor.  
Projektet lægges hermed frem i 4 ugers offentlig høring.
 

Ansøgning om regulering af vandløb 5.0 Boelsenge/Ormstoft

18.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at regulere vandløb 5.0 Boelsenge/Ormstoft på en rørlagt strækning ved Ingolf Nielsens Vej i Sønderborg Nord. Reguleringen indebær, at vandløbet bliver flyttet på en strækning for at give plads til et regnvandsbassin. Samtidigt bliver rørets dimension forøget.

Ansøgningen med bilag sendes hermed i en 4 ugers høring, således at høringssvar skal være modtaget senest den 16. oktober 2019.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.