logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

VVM-pligt af etablering af biogasanlæg – NGF Nature Energy Sønderborg, matrikel nr. 47, Lambjerg, Hørup, 6400 Sønderborg

15.05.2017 -- llni@sonderborg.dk

VVM-pligt af etablering af biogasanlæg – NGF Nature Energy Sønderborg, matrikel nr. 47, Lambjerg, Hørup, 6400 Sønderborg

Erhverv & Affald har den 15. maj 2017 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 12. juni 2017.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring - Møllevej 5, 6400 Sønderborg

08.05.2017 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har 7. april 2017 modtaget en anmeldelse 
af en 5000 m3 gyllebeholder med telt overdækning som 
erstatning for defekt gyllelagune på Møllevej 5, 6400 Sønderborg, 
matrikel nr. 14 Nybøl Ejerlav, Nybøl.

Sønderborg Kommune træffer 8. maj 2017 afgørelse om, 
at ændringen ikke er godkendelsespligtig 
jfr. § 12 stk. 3 i Husdyrbrugloven. 

Sammen om det gode liv – Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017

10.11.2016 -- JimHemmje

Der er udarbejdet en socialpolitik for handicap-, psykiatri- og udsatteom-rådet for 2017 - 2020.

Formålet med socialpolitikken er at skabe en fælles vision og værdimæssig ramme om opgaveløsningen på tværs af handicap-, psykiatri- og udsatteområdet.
Socialpolitikken er bygget op om den overordnede vision: Et aktivt, selv-stændigt og meningsfuldt liv – med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme.

Sider