logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Petersen PM A/S, samt ikke til skade for miljøet, jf. VVM-bekendtgørelsen

16.07.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 16. juli 2015 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Petersen PM A/S, Nybølnorvej 24, 6310 Broager, som vil etablere 3 tørrekamre. Virksomheden er ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, da listepunktets ordlyd er ændret. 

Der er yderligere meddelt afgørelse om, at projektet ikke kan være til skade for miljøet, og der således ikke foreligger pligt til at indgive anmeldelse heraf i henhold til vvm-bekendtgørelsens § 2. Klagefristen er til den 13. august 2015

Sider