logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilladelse til fældning af træstammer langs Bredbæk på matr. nr. 61, Nybøl Ejerlav, Nybøl

03.06.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning fra ejeren af matr. nr. 61, Nybøl Ejerlav, Nybøl, om at måtte fælde enkelte træstammer langs Bredbæk på egen matrikel. Sønderborg Kommune har vurderet at der kan gives tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen kan påklages frem til og med den 1. juli 2020.

Nedlæggelse af den offentlige parkeringsplads ved Ulkebølcentret, Torvet 1-14, 6400 Sønderborg

03.06.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune planlægger at nedlægge den offentlige parkeringsplads ved Torvet i Ulkebøl, og i den forbindelse lade arealet udgå som vejareal – se kortbilag.

Parkeringspladsen er i dag en del af Ulkebølcentret, Torvet 1-14, 6400 Sønderborg.

Centerområdet har gennem de senere år været præget af begrænset aktivitet, hvorfor en offentlig parkeringsplads findes overflødig her. Samtidig er en privat bygherre interesseret i at købe centret samt den kommunale børnehave, Agtoftsvej 18 for at indrette dem til lejligheder.

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb på matr. nr. 3a, Broager Ejerlav, Broager.

19.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om regulering af et privat, rørlagt vandløb på matr. nr. 3a, Broager Ejerlav, Broager. Vandløbet er et tilløb til Elsbæk. Projektet er opstået som led i separat-kloakering af Broager, hvor der etableres et forsinkelsesbassin på samme matrikel. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til og med den 16. juni 2020.

Sider