logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune

04.04.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg har den 2. april 2019 og Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa har den 3. april 2019 endeligt vedtaget 'fællesregulativ for alle offentlige vandløb i Sønderborg Kommune' og nogle enkelte grænsevandløb mod Aabenraa Kommune.

Se fællesregulativet samt bilag nederst på siden under 'Dokumenter'.

Formål

Formålet med fællesregulativet er at samle og harmonisere fællesbestemmelserne for offentlige vandløb i kommunen. Forslaget indeholder, blandt andet, bestemmelser om kommunens og lodsejernes rettigheder og pligter.

Vedtaget lokalplan for hotel, restaurant og bolig på Lille Rådhusgade i Sønderborg

03.04.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. marts 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.1-8 for hotel, restaurant og bolig på Lille Rådhusgade i Sønderborg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 endeligt.

Formålet med lokalplanen er muliggøre en udvidelse af eksisterende hotel Bella Italia.

Bemærkninger til lokalplanen har ikke medført ændringer.

Ansøgning om tilladelse til at etablere en badebro ud for ejendommen Sundgade 58a, Egernsund

03.04.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en badebro ud for ejendommen Sundgade 58a i Egernsund. Broen får en længde på 18 m. Der stiftes et brolaug til etablering og drift af broen.

Ansøgningen med bilag sendes hermed i en 14 dages høring, således at høringssvar skal være modtaget senest den 17. april 2019.

Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med miljøvurdering af planerne og projektet samt udkast til tilladelse for biogasanlæg ved Kværs

19.03.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. marts 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 7.4-3 for Biogasanlæg ved Kværs samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Planforslaget ledsages af en samlet miljørapport for det konkrete projekt samt for plangrundlaget for et biogasanlæg ved Kværs.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.