logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for solcelleanlæg

30.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at opsætning af solcelleanlæg på tag af driftsbygning matr.nr. 36 Nygård, Kegnæs, der ligger på Bredsten 4, 6470 Sydals ikke er VVM-pligtigt.

Der er endvidere givet landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlægget, der vil fylde det meste af den sydvendte tagflade ca. 550 m².

Nedrivningsanmeldelse for Borrevej 36

30.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Borrevej 36, 6400 Sønderborg. Bygningerne er registreret med bevaringsværdi 5 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 

Bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 11. september 2013.

 

Nedrivningsanmeldelse for Løngang 2

30.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Løngang 2, 6400 Sønderborg. Bygningerne er registreret med bevaringsværdi 5 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 
Bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 11. september 2013.

 

Nedrivningsanmeldelse for Brønd 7

30.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Brønd 7, 6430 Nordborg, alle bygningerne. Bygningerne er registreret med bevaringsværdi 3 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune inden d. 11. september 2013.

Afgørelse om ikke VVM-pligt, markvanding, Møllevej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg

01.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune, Vand & Jord har iht. Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) gennemført en screening af Marie og Peter Bertrams ansøgning om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra Møllevej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg.

Sider