logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for boligområdet Mariehøj i Broager

13.01.2014 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Byråd har den 18. december 2013 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 6.1-7 for Boligområde Mariehøj. Samtidig er miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er, at området anvendes til boliger i form af åben-lav bebyggelse til helårshuse. 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. 

Forslag til vandforsyningsplan i høring

19.12.2013 -- JimHemmje

Sønderborg Kommune, afdeling Vand og Jord, har udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan. Planen beskriver vandforsyningen i kommunen i dag og hvilke visioner kommunen har til vandforsyningen frem til 2022.

I forbindelse med planen, er det undersøgt om arbejdet med planen vil give anledning til virkninger på miljøet. Screeningen viser, at arbejdet ikke bør have indflydelse på miljøet.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Fjordvejen 168, Gråsten

13.11.2013 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bygning på Fjordvejen 168, Gråsten. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.  

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 12. december 2013 på adressen anjl@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

 

Sider