logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

12.06.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 4. juni 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Forslaget har været sendt i høring i perioden 29. marts til 29. april 2019. På grund af proceduremæssige årsager, sendes forslaget i fornyet høring.

§ 19 c afgørelse om anmeldelse efter dyrevelfærdsordningen på Nørballe 8, 6400 Sønderborg

24.05.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler den 24. maj 2019 afgørelse om, at etablering
af det anmeldte dybstrøelsesareal i den eksisterende maskinlade kan ske som
anmeldt jf. § 19 c i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse
og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 291 af 6. april 2011.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.