logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Revurdering af miljøgodkendelse

04.02.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune indleder revurdering af miljøgodkendelsen af
husdyrbruget på Osmark 5+10, 6400 Sønderborg.
Hovedformålet med revurderingen er er at sikre, at husdyrbrugets drift
og indretning fortsat er baseret på anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter samt til at se og kommentere
udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Høring i forbindelse med regulering af vandløb

09.01.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende regulering af vandløbet Kallemoos Bæk. Der er i sommeren 2018 foretaget udskiftning af ca. 35 m rør og åbnet ca. 20 m tidligere rørlagt vandløb. Nærmere beskrivelse findes i dokumenterne nederst på siden.

Reguleringssagen sendes hermed i offentlig høring. Høringssvar skal være modtaget senest den 7. februar 2019 på mail panl@sonderborg.dk eller via brev til Vand og Natur, Sønderborg Kommune.

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning og miljøvurdering af biogasanlæg ved Kværs

21.12.2018 -- Tim Heuschkel

Om idéoplæg

NGF Nature Energy Kværs har ansøgt om at etablere et biogasanlæg nær Kværs ved Snur-om.

Inden Sønderborg Kommune går videre med de mere uddybende undersøgelser, vil vi gerne fortælle dig om projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer til projektet.

Det kan fx være forslag til miljøforhold, der bør undersøges nærmere eller en særlig viden om lokale forhold.

Frist for indsendelse af idéer og forslag er den 30. januar 2019. Se hvordan og hvortil du skal sende dine idéer og forslag i idéoplægget nedenfor.

Forslag til lokalplan for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg

19.12.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 19. december 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.4-5 for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.