logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Møllevej 5, 6400 Sønderborg

29.08.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Møllevej 5, 6400 Sønderborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Møllevej 5 har en miljøgodkendelse fra 10. juni 2015 på 9.245 slagtesvin (30-104 kg) med 2.456 stipladser. Der søges nu om en miljøgodkendelse efter de nugældende regler til fri produktion i eksisterende stalde samt, at opnå en fleksibilitet hvor der både er tilladelse til enten søer, smågrise eller slagtesvin på husdyrbruget. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer.

Forslag til Planstrategitillæg for udvikling i kystnærhedszonen

29.08.2019 -- Tim Heuschkel

Byrådet har den 28. august 2019 besluttet at offentliggøre forslag til Planstrategitillæg 2019 ”Udvikling i kystnærhedszonen”. Det sendes nu i otte ugers høring.

Planstrategitillægget indeholder Byrådets oplæg til nye udviklingsområder og sommerhusområder i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen strækker sig op til tre kilometer fra kysten og dækker dermed store del af kommunen. Planstrategitillægget er udarbejdet for at kunne søge Erhvervsministeriet om lov til at udlægge og omplacere sommerhusområder samt udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Sider