logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en sandmile

15.01.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til som ansøgt, at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en 45 msandmile på 70-100 cm højde, på ejendommen matr.nr. 54 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 3, 6400 Sønderborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Påbud til Vitfoss A/S

14.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 14. januar 2020 meddelt påbud til Vitfoss A/S, Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, som skal etablere foranstaltninger til beskyttelse af overfladevandet i tilfælde af uheld, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41.

Klagefristen er til den 11.februar 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Landzonetilladelse til at forlænge brugen af et areal til et midlertidigt jorddepot

06.01.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at forlænge brugen af et areal, til et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 200c Gråsten, Gråsten-Adsbøl. Grundejer er Sønderborg Kommune, der har givet fuldmagt til arbejdet på betingelser om blandt andet reetablering. Den ændrede anvendelse af arealet kræver en landzonetilladelse, jævnfør § 35, stk.

Sider