logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl

09.04.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et forsinkelsesbassin med et projektareal på ca. 6270 m2 på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra erhverv til udhus

31.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændret anvendelse af 180 m² erhvervsbygning til et udhus på ejendommen matr.nr. 21 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Skolevænget 22, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af i landzone.

Du skal være opmærksom på, at denne afgørelse kun er givet i forhold til planloven.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra garage/stald til beboelse

22.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 30 m2 fra garage til beboelse samt 95 m2 fra stald til beboelse på ejendommen matr.nr. 58 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lyngtoft 4, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til udstykning

02.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke to grunde på hver 700 m2 fra ejendommen matr.nr. 569 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger Teglkrogen 13A og - B, 6300 Gråsten. Derudover areal-overføres ca. 300 m² fra 415 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.

Sider