logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at genopføre en ny garage samt dispensation fra lokalplan 202 Landsbyen Holm på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg

20.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny garage på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. Der gives samtidig dispensation fra § 8, stk. 3, i lokalplan 202 Landsbyen Holm, til at genopføre garagen med en taghældning på 45 grader.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 503 Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73a, 6470 Sydals

12.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på den sydvendte tagflade af bygningen på ejendommen matr.nr. matr.nr.1105b, Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73 A, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et udhus med dobbeltgarage på ejendommen matr.nr. 943 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Nydamvej 26B, 6400 Sønderborg

05.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et udhus med dobbelt garage på 97 m2 på ejendommen matr.nr. 943 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Nydamvej 26B, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt sognehus samt terrænregulering i forbindelse med byggeriet på ejendommen matr.nr. 66 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Kirkepladsen 1, 6440 Augustenborg

25.04.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt sognehus samt terrænregulering på ejendommen matr.nr. 66 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Kirkepladsen 1, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider