logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra stald til beboelse samt ridebane

10.10.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 83 m2 af staldbygningen til beboelse samt tilladelse til en allerede anlagt ridebane på 25 x 35 meter på ejendommen matr.nr. 157 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Melskovvej 9, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Forudgående høring ansøgning om miljøgodkendelse, Gammelmark 12,

18.09.2019 -- llni@sonderborg.dk

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse efter stipladsmodellen til eksisterende produktion i eksisterende stalde på Gammelmark 12, 6310 Broager

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget indsender ansøgning om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Nedrivningsanmeldelse for Stien 2, 6310 Broager

09.09.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt byhus på ejendommen Stien 2, 6310 Broager.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring. Foruden boligen søges om nedrivning af et mindre udhus på ejendommen, der findes mod bygningens sydvendte facade.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.