logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at lovliggøre og udvide et autoværksted

02.07.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til det eksisterende autoværksted, samt til en tilbygning på ca. 28 m2, på ejendommen matr.nr. 369, Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til udstykning

24.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at frastykke del af ejendommen matr.nr. 7a m.fl. Blans, Ullerup, der ligger på Blansskovvej 4 og 6, 6400 Sønderborg og overføre denne del til en selvstændig ejendom, der ligger på Blansskovvej 3 – 5, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 om udstykning i planloven.

Sider