logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt sognehus samt terrænregulering i forbindelse med byggeriet på ejendommen matr.nr. 66 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Kirkepladsen 1, 6440 Augustenborg

25.04.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt sognehus samt terrænregulering på ejendommen matr.nr. 66 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Kirkepladsen 1, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

06.04.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 345 m² på en anden placering end det nuværende stuehus på ejendommen matr.nr. 29 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbæk Nederby 16, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at genopføre et nyt stuehus med dertilhørende garage på ejendommen matr.nr. 40, Elstrup, Egen der ligger på Fynshavvej 39, 6430 Nordborg

31.03.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt stuehus på 350 m2 med dertilhørende garage på 100 m2 på ejendommen matr.nr. 40, Elstrup, Egen, der ligger på Fynshavvej 39, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider