logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af midlertidig arbejdsplads, del af matrikel nr. 525 Kværs Ejerlav, Kværs, 6300 Gråsten

09.06.2020 -- llni@sonderborg.dk

Ikke VVM-pligt af midlertidig arbejdsplads, del af matrikel nr. 525 Kværs Ejerlav, Kværs, 6300 Gråsten

Sønderborg Kommune har den 9. juni 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 7. juli 2020.

Landzonetilladelse til at opføre en ny helårsbeboelse

08.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre enfamiliehus på 180 m², indbygget carport på 52 m² samt overdækning på 10 m² og terrænregulering på ejendommen matr.nr. 280, Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Egevej 11, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Ikke VVM-pligt af etablering af en overdækning på Carl Matzens Teglværker A/S, Havnevej 44, 6320 Egernsund

04.06.2020 -- llni@sonderborg.dk

Ikke VVM-pligt af etablering af en overdækning på Carl Matzens Teglværker A/S, Havnevej 44, 6320 Egernsund

Sønderborg Kommune har den 4. juni 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 2. juli 2020.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

13.05.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 182 m2 samt en overdækket terrasse på 45 m2 og et overdækket areal på 23 m2 på ejendommen matr.nr. 34A Blans, Ullerup, der ligger på Færgevej 1, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af ca. 4100 m² landbrugsjord til havejord til Sundevedcentret

13.05.2020 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at ændre anvendelse af ca. 4100 m² landbrugsjord til havejord, som arealoverføres fra matr.nr. 260 Stenderup, Nybøl til Sundevedcentret, der ligger på Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl, 6400 Sønderbord. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

 

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

12.05.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 230 m2 med integreret garage på 60 m2 og en overdækket terrasse på 45 m2 på ejendommen matr.nr. 463 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Lundsgaardsvej 15, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider