logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

09.03.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 9. marts 2020 meddelt miljøgodkendelse til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, som vil etablere en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 6. april 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Landzonetilladelse til at etablere en tidsbegrænset oplagsplads

05.03.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en midlertidig oplagsplads til opgravet jord, materialer samt skurby på ejendommen matr.nr. 595 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på hjørnet af Fiskbækvej og Sønderborg Landevej. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider