logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse til Nature Energy Kværs A/S, Felstedvej 35C, 6300 Gråsten

28.03.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 28. marts 2022 meddelt tillægsgodkendelse til Nature Energy Kværs A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Nature Energy Kværs A/S har søgt om etablering af forskudt adgangsvej inden for lokalplanområdet, i forhold til det oprindeligt tilladte.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 25. april 2022.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at lovliggøre opførelsen af en tilbygning med et handicapvenligt toilet

25.03.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en handicapvenlig toilettilbygning på ejendommen matr.nr. matr.57, Broager Ejerlav, Broager, der ligger på Vemmingbundstrandvej 33, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre en opbevaringshal på 78 m2

09.03.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en opbevaringshal på 78 m2 på ejendommen matr.nr. 93, Rinkenæs, Rinkenæs Ejerlav, der ligger på Sandagervej 8A, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

  • Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

Miljøgodkendelse til etablering og drift af en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord

08.03.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 8. marts 2022 meddelt afgørelse om "Miljøgodkendelse til etablering og drift af en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord til Sønderborg Forsyning A/S, del af matrikel nr. 1279a, Broager Ejerlav, Broager, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1."

Klagefristen er til den 5. april 2022.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at etablere et midlertidigt mellemdepot i forbindelse med kloakseparering i Broager

04.03.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et midlertidigt mellemdepot på ca. 5.500 m2 i forbindelse med kloakseparering i Broager på ejendommen matr. nr. 1279a Broager ejerlav, Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til garage, cykelskur, udhus og overdækning

02.02.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til en garage på 28 m², et cykelskur på 28 m², et udhus på 20 m² samt en overdækning på 91 m² på ejendommen matr.nr. 25 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nybølnorvej 24 B, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. 

Sider