logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til bolig

22.11.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at inddrage 37 m² udhus til bolig på ejendommen matr.nr. 108 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Kasmosevej 14, 6400 Sønderborg. Samtidig lovliggøres bygning 4 og 6 opført i 1960´erne til garage inklusiv overdækning mod vest. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om anvendelse af bebyggelse i landzone. 

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra stald til gildesal

08.10.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 145 m² stald til en gildesal på ejendommen matr.nr. 42 Dynt, Broager, der ligger på Skeldebro 9, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Samtidig meddeles en lovliggørende landzonetilladelse til et skur på 35 m2, et halvtag på 15 m2 samt et drivhus på 12 m2.

BHJ A/S – Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse

28.09.2021 -- llni@sonderborg.dk

 

BHJ A/S, Sundsnæs 29, 6300 Gråsten har indsendt en ansøgning om at etablere nye anlæg og der skal derfor udarbejdes et tillæg til godkendelsen af dyrefoderproduktion ved bearbejdning af animalske biprodukter. Sønderborg Kommune starter også en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:·

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg på Limbækvej 3, 6300 Gråsten

27.09.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 19a Kværs Ejerlav, der ligger på Limbækvej nr. 3, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om at etablere et nyt teknisk anlæg i landzone.

Landzonetilladelse til to udhuse

13.09.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre 2 udhuse på 16 m² og 24 m², som er sammenbygget med garage på 31 m² - samlet areal bliver 71 m². Det på ejendommen matrikel nr. 118 af Ladegård - Kværs, der ligger på Snurom 5, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider