logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse - Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager

12.08.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. august 2021 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til brug af 9 mm pistol på støjdæmpede standpladser på 25 m pistolbane, samt påbud om revideret miljøgodkendelse til Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Tillægget er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, mens påbuddet om revideret miljøgodkendelse er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Klagefristen er til den 9. september 2021.

Aktindsigt

landzonetilladelse til udvidelse af BBR bygning 4, carport, hønsehus og overdækning

19.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af carport og hønsehus på i alt 59 m². Udvidelse af bygning 4 (tiloversbleven landbrugsbygning) til 35 m² og overdækning på 22 m², i alt 57 m² på ejen-dommen matr.nr. 21 Gammelgab, Broager, der ligger på Lillekobbel 17, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Miljøgodkendelse til KK Flisservice v/Klaus Kaad, Vemmingbundvej 19, 6310 Broager

14.07.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 14. juli 2021 meddelt miljøgodkendelse til KK Flisservice v/Klaus Kaad, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Virksomheden har søgt om et anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald ved ned-deling af træ på Vemmingbundvej 19, 6310 Broager.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. august 2021.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at opstille 7 midlertidige pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole

08.07.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille 7 pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 3 år (forventes opstillet ultimo uge 34 2021), på ejendommen matr.nr. 58a Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider