logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til KK Flisservice v/Klaus Kaad, Vemmingbundvej 19, 6310 Broager

14.07.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 14. juli 2021 meddelt miljøgodkendelse til KK Flisservice v/Klaus Kaad, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Virksomheden har søgt om et anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald ved ned-deling af træ på Vemmingbundvej 19, 6310 Broager.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. august 2021.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at opstille 7 midlertidige pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole

08.07.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille 7 pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 3 år (forventes opstillet ultimo uge 34 2021), på ejendommen matr.nr. 58a Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Buskmosevej 10, 6300 Gråsten

07.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Buskmosevej 10, 6300 Gråsten.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen

02.07.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen, der ligger på ejendommen matr.nr. 300, Skelde, Broager, der ligger på Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Gråsten Teglværk A/S, Teglværksvej 20, 6300 Gråsten

19.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 19. maj 2021 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Gråsten Teglværk A/S, Teglværksvej 20, 6300 Gråsten, som vil etablere et centralstøvsugeranlæg med afkast og luftrensning, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 16. juni 2021.

Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Sider