logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for solcelleanlæg på terræn

30.10.2013 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har truffet afgørelse om, at opsætning af 160kW solcelleanlæg på mark matr. nr. 5 Avnbøl, Ullerup, Avnbøløstenvej 69A, 6400 Sønderborg ikke er VVM-pligtigt. Der er endvidere givet landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlægget, der har et samlet overfladeareal på 1.150 m2 der,  bliver opsat i 2 rækker inden for et 2.500m2 meter stort areal umiddelbart øst for ejendommen

Sider