logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl

09.04.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et forsinkelsesbassin med et projektareal på ca. 6270 m2 på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra erhverv til udhus

31.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændret anvendelse af 180 m² erhvervsbygning til et udhus på ejendommen matr.nr. 21 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Skolevænget 22, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af i landzone.

Du skal være opmærksom på, at denne afgørelse kun er givet i forhold til planloven.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra garage/stald til beboelse

22.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 30 m2 fra garage til beboelse samt 95 m2 fra stald til beboelse på ejendommen matr.nr. 58 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lyngtoft 4, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til udstykning

02.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke to grunde på hver 700 m2 fra ejendommen matr.nr. 569 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger Teglkrogen 13A og - B, 6300 Gråsten. Derudover areal-overføres ca. 300 m² fra 415 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

23.02.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et enfamiliehus på 207 m², udestue på 24 m², overdækket terrasse på 29 m², fritstående sauna på 7 m² samt garage på 58 m² på ejendommen matr.nr. 37 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Sandagervej 20, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt bålsted/-hytte samt lovliggørelse af eksisterende legeplads

18.02.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt bålsted/-hytte på 70,5 m2 med træbeklædning på den østlige del af den eksisterende legeplads. Samme sted gives landzonetilladelse til den eksisterende legeplads bestående af flere elementer samt terrænreguleringer i form af legebakker. Det ansøgte er beliggende på Tandslet Friskole på matr.nr. 52 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Ertebjergvej 2, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal og opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider