logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til Knud Erik Heissel A/S, Planetvej 8, 6300 Gråsten

25.09.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 25. september 2020 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Knud Erik Heissel A/S, Planetvej 8, 6300 Gråsten, som vil forøge affaldsmængderne for pap og plast, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 23. oktober 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tillæg til miljøgodkendelse til Sønderborg Affald A/S

11.09.2020 -- llni@sonderborg.dk

 

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Affald A/S

Sønderborg Kommune har den 11. september 2020 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Gråsten Genbrugsplads, Ravnsbjergvej 4A, 6300 Gråsten, som vil udvide deres driftstid til døgnåbent., jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 11. september 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 9. oktober 2020.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til udstykning

24.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at frastykke del af ejendommen matr.nr. 7a m.fl. Blans, Ullerup, der ligger på Blansskovvej 4 og 6, 6400 Sønderborg og overføre denne del til en selvstændig ejendom, der ligger på Blansskovvej 3 – 5, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 om udstykning i planloven.

Sider