logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til Bed & Breakfast og ferielejligheder

15.07.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette yderligere 2 værelser til Bed & Breakfast, så der i alt bliver 9 sengepladser. Derudover gives tilladelse til 6 ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, 6400 Søndeborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på terræn

13.07.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere solcelleanlæg på stativ på terræn i 2 rækker med et areal hver på 21 m² og en højde på 2 meter på ejendommen matr.nr. 95 Kær, Ulkebøl der ligger på Hestehave 10, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af areal i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg

17.03.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til at anlægge to regnvandsbassiner og adgangsveje

04.03.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre to regnvandsbassiner og tilhørende adgangsveje på ejendommen matr.nr. 10 og 185 Kær, Ulkebøl, der ligger på Ingolf Nielsens Vej, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Høring vedr. ansøgning om dispensation til nedrivning af Perlegade 21, 21A og 21B samt Jernbanegade 31, Sønderborg

26.02.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse på adressen Perlegade 21, 21A og 21B samt Jernbanegade 31, Sønderborg. Bygningerne står registreret med høj bevaringsværdi ifølge Sønderborg Kommuneatlas og er omfattet af nedrivningsforbud jf. 0-0112 Temalokalplan for skilte og facader, hvilket betyder, at nedrivningen kræver dispensation. På baggrund af sagens særlige karakter sender Sønderborg Kommune dispensationsansøgningen i 4 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opstille 2 beboelsespavilloner

24.02.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og meddeler dispensation fra lokalplan nr. 9-0109, til som ansøgt, at opføre 2 beboelsespavilloner på hver ca. 60 m2 på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400 Sønderborg.  Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse.

Sider