logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg

07.06.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 7. juni 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Universe Science Park har søgt om to midlertidige aktiviteter, som skal foregå 6 uger i sommerperioden 2021.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 7. juni 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 5. juli 2021.

Aktindsigt

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Gråsten Teglværk A/S, Teglværksvej 20, 6300 Gråsten

19.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 19. maj 2021 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Gråsten Teglværk A/S, Teglværksvej 20, 6300 Gråsten, som vil etablere et centralstøvsugeranlæg med afkast og luftrensning, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 16. juni 2021.

Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Miljøgodkendelse til fristforlængelse til terrænregulering, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg

06.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 6. maj 2021 meddelt miljøgodkendelse til Friis A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Friis A/S har søgt om fristforlængelse af den eksisterende miljøgodkendelse til terrænregulering på en del af matrikel nr. 343 Asserballeskov, Asserballe, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 3. juni 2021.

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af parkeringsplads i Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

03.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 3. marts 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Lufthavnen har søgt om udvidelse af parkeringspladsen.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 31. marts 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Sider