logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Påbud til Vitfoss A/S

14.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 14. januar 2020 meddelt påbud til Vitfoss A/S, Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, som skal etablere foranstaltninger til beskyttelse af overfladevandet i tilfælde af uheld, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41.

Klagefristen er til den 11.februar 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Tillæg til Miljøgodkendelse til Skodsbøl komposteringsplads, Nybølnorvej 26, 6310 Broager

18.12.2019 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune har den 18. december 2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Skodsbøl komposteringsplads, Nybølnorvej 26, 6310 Broager, som vil etablere et mobilt minirenseanlæg til rensning af overfladevand fra komposteringspladsen. Det rensede overfladevand vil ledes ud i Leerbæk. Tilladelsen gives jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk.1.

Klagefristen er til den 16. januar 2020.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Kedelcentralen i bygning L11, Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

22.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 22. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering af en ny kedel i bygning L11.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 22. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 20. december 2019.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Nature Energy Sønderborg A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg

13.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Nature Energy Sønderborg A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Nature Energy Sønderborg A/S har søgt om ændring af luftafkast på biogasanlægget Nature Energy Sønderborg.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 13. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 11. december 2019.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Manganfosfateringsanlæg i bygning L4, Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

25.10.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 25. oktober 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss Power Solution ApS har søgt om etablering af et manganfosfateringsanlæg i bygning L4.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 25. oktober 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 22. november 2019.

Aktindsigt

Nature Energy Sønderborg A/S , Glansager 4C- Ansøgning om miljøgodkendelse

09.10.2019 -- llni@sonderborg.dk

Nature Energy Sønderborg A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et særskilt luftrenseanlæg og afkast fra opgraderingsanlægget på biogasanlægget, Glansager 4C, 6400 Sønderborg. 

 For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:

Sider