logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

09.03.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 9. marts 2020 meddelt miljøgodkendelse til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, som vil etablere en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 6. april 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Tillæg til miljøgodkendelse til Sundeved Genbrugsplads, Langbroparken 2, 6400 Sønderborg

21.02.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 21. februar 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sundeved Genbrugsplads, Langbroparken 2, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Sønderborg Affald A/S har søgt om ændret placering af affaldsfraktioner på Sundeved Genbrugsplads.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 20. marts 2020.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg

28.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 28. januar 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Sønderborg Varme A/S har søgt om etablering af en oliebrænder til opstart af biomasseovnen på biomasseværk Central Glansager.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 28. januar 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 25. februar 2020.

Aktindsigt

Påbud til Vitfoss A/S

14.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 14. januar 2020 meddelt påbud til Vitfoss A/S, Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, som skal etablere foranstaltninger til beskyttelse af overfladevandet i tilfælde af uheld, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41.

Klagefristen er til den 11.februar 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Tillæg til Miljøgodkendelse til Skodsbøl komposteringsplads, Nybølnorvej 26, 6310 Broager

18.12.2019 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune har den 18. december 2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Skodsbøl komposteringsplads, Nybølnorvej 26, 6310 Broager, som vil etablere et mobilt minirenseanlæg til rensning af overfladevand fra komposteringspladsen. Det rensede overfladevand vil ledes ud i Leerbæk. Tilladelsen gives jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk.1.

Klagefristen er til den 16. januar 2020.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Kedelcentralen i bygning L11, Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

22.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 22. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering af en ny kedel i bygning L11.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 22. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 20. december 2019.

Aktindsigt

Sider