logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg på Limbækvej 3, 6300 Gråsten

27.09.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 19a Kværs Ejerlav, der ligger på Limbækvej nr. 3, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om at etablere et nyt teknisk anlæg i landzone.

Forslag til Arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune

17.09.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 7. september 2021 besluttet at offentliggøre forslag til en Arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune.

Arkitektur- og bevaringspolitikken har til formål at sikre en fælles retning for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen. Det handler om gode forhold i kommunen gennem attraktive landsbyer, byer og byrum. Det skal ske gennem dialog og samarbejde og skabe mest mulig værdi for borgere og turi­ster i Sønderborg Kommune.

Sider