logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb på matr. nr. 3a, Broager Ejerlav, Broager.

19.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om regulering af et privat, rørlagt vandløb på matr. nr. 3a, Broager Ejerlav, Broager. Vandløbet er et tilløb til Elsbæk. Projektet er opstået som led i separat-kloakering af Broager, hvor der etableres et forsinkelsesbassin på samme matrikel. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til og med den 16. juni 2020.

VVM screening - regulering af drænledning ved Nejs Bjerg med nyt udløb på matr. nr. 1466 og 1448, Broager Ejerlav, Broager, og 39, Skodsbøl, Broager.

18.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en intern ansøgning fra Projekt og Anlæg, om VVM-screening af en regulering af et rørlagt vandløb ved Broager. Kommunen har foretaget en screening af projektet, og vurderet at projektet ikke er VVM-pligtigt.  Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 15. juni 2020.

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb på matr. nr. 1466 og 1448, Broager Ejerlav, Broager, og 39, Skodsbøl, Broager, ved Nejs Bjerg i Broager. Afgørelse efter vandløbsloven.

18.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en intern ansøgning fra Projekt og Anlæg, om regulering af et rørlagt vandløb ved Broager. Vandløbet ønskes forflyttet, væk fra private haver og Loddenmosebæk, så det i stedet får afløb direkte til nedstrømsliggende sø. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 15. juni 2020.

Sider