logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra stald til beboelse samt ridebane

10.10.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 83 m2 af staldbygningen til beboelse samt tilladelse til en allerede anlagt ridebane på 25 x 35 meter på ejendommen matr.nr. 157 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Melskovvej 9, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup

10.10.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. oktober 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 5.1-3 for et boligområde ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Lokalplanen fastsætter områdets fremtidige anvendelse til boligområde med helårsbeboelse og giver mulighed for etablering af 26-30 byggegrunde til åben-lav bebyggelse, samt en enkelt grund til tæt-lav bebyggelse.

Vedtaget lokalplan for tæt-lav boliger ved Pytgade i Vollerup

10.10.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. oktober 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade i Vollerup endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af tæt-lav-boliger på et ellers tilgroet og ubenyttet areal centralt i Vollerup by. Lokalplanen giver mulighed for, at boligerne kan opføres i to etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.