logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for boligområde på Nørager og i forlængelse af Morsøvej og Vendsysselvej, Sønderborg

11.08.2022 -- JimHemmje

Teknik-, By- og Boligudvalget har den 9. august 2022 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 4.5-3 for boligområde på Nørager og i forlængelse af Morsøvej og Vendsysselvej, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området omdannes til tæt-lav boligbebyggelse, at sikre en gennemgående stiforbindelse, der binder området sammen med den omkringliggende by. Formålet er også at sikre, at området indrettes åbent og tilgængeligt mod vejareal og fællesområder og at sikre et grønt fællesareal til områdets beboere.

Forslag til lokalplan for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle, Sønderborg

10.08.2022 -- JimHemmje

Teknik- By- og Boligudvalget har den 9. august 2022 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 4.4-7 for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Landzonetilladelse til ny garage

09.08.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en garagebygning på 130 m2 på ejendommen matr.nr. 152 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Mommarkvej 300, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Slotsvej 8, Iller, 6310 Broager

03.08.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på adressen Slotsvej 8, Iller, 6310 Broager (Bygningsnr. 8)

Bygningen står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen, og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til at etablere en 42 m høj antennemast

26.07.2022 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en 42 m høj gittermast til mobiltelefoni med tilhørende teknikskabe på ejendommen matr.nr. 7000c Hørup Ejerlav, Hørup. Antennemasten har fået adressen Vestervej 27a, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af nye anlæg i landzone.

Sider