logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for boligområdet Mariehøj i Broager

13.01.2014 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Byråd har den 18. december 2013 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 6.1-7 for Boligområde Mariehøj. Samtidig er miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er, at området anvendes til boliger i form af åben-lav bebyggelse til helårshuse. 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. 

Sider