logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til nedrivning af lade og genopførelse efter stormskade

23.12.2013 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at nedrive lade og genopføre den matr.nr. 4, Notmark Ejerlav, Notmark der ligger på Notmark 32, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35,
stk. 1 og §56, stk.1 i planloven.

 

Forslag til vandforsyningsplan i høring

19.12.2013 -- JimHemmje

Sønderborg Kommune, afdeling Vand og Jord, har udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan. Planen beskriver vandforsyningen i kommunen i dag og hvilke visioner kommunen har til vandforsyningen frem til 2022.

I forbindelse med planen, er det undersøgt om arbejdet med planen vil give anledning til virkninger på miljøet. Screeningen viser, at arbejdet ikke bør have indflydelse på miljøet.

Sider