logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til vandforsyningsplan i høring

19.12.2013 -- JimHemmje

Sønderborg Kommune, afdeling Vand og Jord, har udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan. Planen beskriver vandforsyningen i kommunen i dag og hvilke visioner kommunen har til vandforsyningen frem til 2022.

I forbindelse med planen, er det undersøgt om arbejdet med planen vil give anledning til virkninger på miljøet. Screeningen viser, at arbejdet ikke bør have indflydelse på miljøet.

Sider