logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et solcelleanlæg på Linak

10.03.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at et solcelleanlæg på tag på virksomheden Linak ikke er VVM-pligtigt.

At anlægget ligger i kystnærhedszonen i et område med særlige drikkevandsinteresser er ikke relevant, da det er placeret på tag på eksisterende fabriksbygninger. Det samme gælder registreringen om mulig jordforurening.

Der er en lokalplan for området, der fastslår, at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende materialer. Solcellerne er antirefleks-behandlede og vil derfor ikke påvirke omgivelserne med refleksion eller genskin.

Sider