logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for Broager Fjernvarmeselskabs etablering af undersøgelsesboring på matrikel nr. 336 Smøl, Broager Ejerlav, i Sønderborg Kommune.

07.02.2014 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for Broager Fjernvarmeselskabs etablering af undersøgelsesboring på matrikel nr. 336 Smøl, Broager Ejerlav, i Sønderborg Kommune.

Nedrivningsanmeldelse for Ramserl 12, Ketting

05.02.2014 -- jhei@sonderborg.dk

Ejer af Ramserl 12, Ketting ønsker at få nedrivningstilladelse til bygningen. Bygningerne er registreret med bevaringsværdi 3, som er en høj bevaringsværdi. Ejer har delvist nedrevet huset før ansøgningstidspunktet. Huset er beliggende i et registreret kulturmiljø og under bevarende lokalplan nr. 52 for Ketting. Huset havde før nedrivning stråtag. Har du kommentarer skal de sendes til mrha@sonderborg.dk inden d. 6. marts 2014.

Landzonetilladelse/dispensation fra skovbyggelinjen til stuehus og lade

05.02.2014 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger og etablering af et stuehus på 150 m2 med udnyttet tagetage, samt en lade på 200 m2 på ejendommen matr.nr. 27, Nørreskov, Notmark der ligger på Stenkobbel 4, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Vi giver samtidig dispensation fra skovbyggelinjen. Jf. § 17, og § 65, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse.

Sider