logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for udvidelse af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup

15.06.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. maj 2020 vedtaget lokalplan nr. 1.1-1 for udvidelse af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give Linak mulighed for at udvide deres produktion med nye bebyggelser nordøst for de eksisterende bygninger.

Bemærkninger

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

Landzonetilladelse til at genopføre udhuslænge som stuehus/udhus og dispensation fra naturbeskyttelsesloven

11.06.2020 -- bthi@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at genopføre udhuslænge som stuehus / udhus på ejendommen matr. nr. 111 Kær. Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13, 6400 Sønderborg. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven og §18 og §65 i naturbeskyttelsesloven.

 

 

 

Landzonetilladelse til at opføre en ny helårsbeboelse

08.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre enfamiliehus på 180 m², indbygget carport på 52 m² samt overdækning på 10 m² og terrænregulering på ejendommen matr.nr. 280, Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Egevej 11, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tilladelse til regulering af vandløb efter Vandløbslovens § 17. Bønnelykke Rende på matr. nr. 273, Helved, Notmark

04.06.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om at nedlægge de øverste 100 meter af det rørlagte, private vandløb, Bønnelykke Rende, og lave en sø. Tilladelsen til projektet kan påklages i 4 uger frem til og med den 2. juli 2020.

Tilladelse til fældning af træstammer langs Bredbæk på matr. nr. 61, Nybøl Ejerlav, Nybøl

03.06.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning fra ejeren af matr. nr. 61, Nybøl Ejerlav, Nybøl, om at måtte fælde enkelte træstammer langs Bredbæk på egen matrikel. Sønderborg Kommune har vurderet at der kan gives tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen kan påklages frem til og med den 1. juli 2020.

Sider