logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ladzonetilladelse til at opsætte motions- og motorikredskaber på Søndertoft 12A, Kværs, 6300 Gråsten

13.07.2021 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte cirka 7 fitness-/legeredskaber inden for tre mindre afgrænsede områder i skoven på ejendommen matr.nr. 528 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 12A, Kværs, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at opstille 7 midlertidige pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole

08.07.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille 7 pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 3 år (forventes opstillet ultimo uge 34 2021), på ejendommen matr.nr. 58a Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Buskmosevej 10, 6300 Gråsten

07.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Buskmosevej 10, 6300 Gråsten.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Sider