logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til restaureringsprojekt i Melved Bæk

15.07.2022 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har udarbejdet et forslag til et vandløbsrestaureringsprojekt i Melved Bæk på Nordals. Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Melved Bæk og forbedre muligheden for at opfylde Statens miljømål om god økologisk tilstand i vandløbet. Der kan kommes med bemærkninger m.m. i en 8 ugers høringsperiode til og med d. 9. september 2022.

Landzonetilladelse til at opføre en midlertidig pavillon på ejendommen matr.nr. 982 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Bomhusvej 2, 6300 Gråsten

15.07.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en midlertidig pavillonbygning på cirka 142 m2, som anvendes til undervisningslokaler på ejendommen matr.nr. 982 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Bomhusvej 2, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr. nr. 2b Asserballe Ejerlav, Asserballe, der ligger på Bygaden 42, 6440 Augustenborg

13.07.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagfalde svarende til 155 m2 på ejendommen matr.nr. 2b Asserballe Ejerlav, Asserballe. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Sider