logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Fynshavvej 44, 6440 Augustenborg

07.07.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 310 m2 på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Fynshavvej 44, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse.

Nedrivningsanmeldelse for Stenholt 16, 6400 Sønderborg

07.07.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på adressen Stenholt 16, 6400 Sønderborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse jf. planloven til restaurering af eksisterende søer og anlæggelse af nye søer, samt dispensation/afslag fra naturbeskyttelsesloven til restaurering af søer

05.07.2022 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere to nye søer og udvide seks eksisterende søer, samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at restaurere elleve søer og afslag fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at restaurere to søer. Søerne er alle beliggende i området til Nordborg Resort ved Elsmark, matr.nr. 159, 185, 193, 220, 240 Lunden, Havnbjerg og 639, 594, 469, 522, 536 Havnbjerg, Havnbjerg. 

Sider