logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra erhverv til beboelse

30.06.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelse fra indbygget udhus på 100 m² til beboelse på 60 m² samt overdækket terrasse på 40 m² på ejendommen matr.nr. 22, der ligger på Lambjerg Mølle 3, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 10, 6440 Augustenborg

29.06.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 155 m2 på ejendommen matr. nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 10, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr. nr. 290a Asserballe, Asserballe, der ligger på Asserballemark 6, 6440 Augustenborg

28.06.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 310 m2 på ejendommen matr. nr. 290a Asserballe, Asserballe, der ligger på Asserballemark 6, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opsætte lysmaster på ejendommen matr. nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på Stonorvej 9, 6400 Sønderborg

27.06.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte lysmaster på ejendommen matr. nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på Stonorvej 9, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.
Der stilles vilkår i afgørelsen.

Dispensation afgræsning matrikel 13a,Bro,Ketting

27.06.2022 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommuner meddeler hermed dispensation til afgræsning indenfor 50 meter til byzone med hjemmel i § 6 stk. 4 i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29.11.2021. Dispensationen gælder for den del af arealet matrikel nr13a der ligger indenfor 50 meter til byzonen - se kort i afgørelsen.

 

Klagefristen er 25.7.2022.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygning

27.06.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en café, nye køkkenfaciliteter og reception i en eksisterende bygning på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille midlertidig pavillonbygning med 4 kollegielejligheder på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 5 år.

24.06.2022 -- Malene Krause

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille midlertidig pavillonbygning med 4 kollegielejligheder på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 5 år på ejendommen matr.nr. 58a, Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider