logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb på matr. nr. 1466 og 1448, Broager Ejerlav, Broager, og 39, Skodsbøl, Broager, ved Nejs Bjerg i Broager. Afgørelse efter vandløbsloven.

18.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en intern ansøgning fra Projekt og Anlæg, om regulering af et rørlagt vandløb ved Broager. Vandløbet ønskes forflyttet, væk fra private haver og Loddenmosebæk, så det i stedet får afløb direkte til nedstrømsliggende sø. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 15. juni 2020.

Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald

18.05.2020 -- llni@sonderborg.dk

 

Sønderborg Kommune har den 18. maj 2020 sendt regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald i høring indtil den 23. juni 2020.

Regulativerne er blevet ændret for at implementere Sønderborg Kommunes Affaldsplan 2019-30 og gøre klar til de nye affaldsordninger med madaffald, miljøkasse og kildesortering af pap, papir, glas, plast og metal.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

13.05.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 182 m2 samt en overdækket terrasse på 45 m2 og et overdækket areal på 23 m2 på ejendommen matr.nr. 34A Blans, Ullerup, der ligger på Færgevej 1, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af ca. 4100 m² landbrugsjord til havejord til Sundevedcentret

13.05.2020 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at ændre anvendelse af ca. 4100 m² landbrugsjord til havejord, som arealoverføres fra matr.nr. 260 Stenderup, Nybøl til Sundevedcentret, der ligger på Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl, 6400 Sønderbord. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

 

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

12.05.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 230 m2 med integreret garage på 60 m2 og en overdækket terrasse på 45 m2 på ejendommen matr.nr. 463 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Lundsgaardsvej 15, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tilladelse til udtynding af træer langs Holmbæk på matr. nr. 8, Stevning, Svenstrup

11.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om at tynde ud i træerne indenfor 2-meter bræmmen til Holmbæk. Der er givet tilladelse til at fælde udvalgte træstammer, således at den skyggegivende effekt for vandløbet er bevaret. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til og med den 8. juni 2020.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals

11.05.2020 -- giad@sonderborg.dk

Teknik og Miljøudvalget har den 5. maj 2020 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget. 

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre at området kan optages i den frivillige mærkningsordning Danske Naturparker, som administreres af Friluftsrådet. En certificeret naturpark medfører ingen nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, virksomheder eller borgere i kommunen, og beror på frivillighed.

Sider