logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udhus

23.06.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver en lovliggørende landzonetilladelse til opført et udhus på 36 m2 på ejendommen matr.nr. 17 Nygård, Kegnæs, der ligger Nørre Landevej 34, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at udvide og renovere P-pladsen, og opførsel af diverse mindre bebyggelse og legeplads ved Notmark gl. Skole på adressen Notmark 46, 6440 Augustenborg

21.06.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, at udvide og renovere P-pladsen, og opførsel af diverse mindre bebyggelse og legeplads ved landsbyernes ”aktivitetshus” i Notmark gl. Skole, på ejendommen matr.nr. 63 Notmark, Ejerlav, Notmark med adressen Notmark 46, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Restaurering af Snogbæk i nærheden af Vester Sottrup på matr.nr. 8, 11, 54, 228 og 250, Snogbæk, Sottrup, og 121, 143, 1027 og 1072b, Sottrup Ejerlav, Sottrup.

21.06.2021 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, giver restaureringstilladelse til et projekt i Snogbæk. Projektet en del af implementering af Statens Vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Realisering af projektet er medvirkende til at forbedre de fysiske forhold i Snogbæk ved delvist genslyngning og udlægning af grus og sten på 5 delstrækninger.

 

Sider