logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til overdækning af udendørs lager på Nybølnorvej 24, 6310 Broager

21.06.2022 -- idgu@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere overdækning af udendørs lager på ejendommen matr.nr. 654 Skodsbøl, Broager der ligger på Nybølnorvej 24, 6310 Broager jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre 10 glampingtelte samt to toiletvogne og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

15.06.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som tilladt, at opføre 10 glampingtelte samt to toiletvogne på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.
Der gives samtidig dispensation fra Fortidsmindebeskyttelseslinjen. Jævnfør § 18 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Der stilles en række vilkår.

Landzonetilladelse til ridebane og roundpen på Møllevænget 9, 6320 Broager

13.06.2022 -- Tim Heuschkel

Lovliggørende landzonetilladelse til ridebane og roundpen på ejendommen matr.nr. 23a Broager, Skodsbøl, der ligger på Møllevænget 9, 6310 Broager

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til ridebane og roundpen på ejendommen matr.nr. 23a Broager, Skodsbøl, der ligger på Møllevænget 9, 6310 Broager jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider