logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra stald til beboelse

14.06.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelse af BBR bygning 2 (tidligere stald) til beboelse, alt 77 m² på ejendommen matr.nr. 78 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Bojskovvej 54, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at ombygge/renovere Frydendal m.v. på matr.nr. 198, Kær, Ulkebøl, der ligger på Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg

04.06.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at renovere/ombygge Frydendal, placere solceller på taget, opføre en simpel overdækning samt ændre brugen af udvalgte arealer i området på matr.nr. 198, Kær, Ulkebøl, der ligger på Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg. jf. planlovens § 35, stk. 1 om ændret anvendelse og ombygning af eksisterende bebyggelse.

Sider