logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

12.05.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 230 m2 med integreret garage på 60 m2 og en overdækket terrasse på 45 m2 på ejendommen matr.nr. 463 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Lundsgaardsvej 15, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tilladelse til udtynding af træer langs Holmbæk på matr. nr. 8, Stevning, Svenstrup

11.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om at tynde ud i træerne indenfor 2-meter bræmmen til Holmbæk. Der er givet tilladelse til at fælde udvalgte træstammer, således at den skyggegivende effekt for vandløbet er bevaret. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til og med den 8. juni 2020.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals

11.05.2020 -- giad@sonderborg.dk

Teknik og Miljøudvalget har den 5. maj 2020 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget. 

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre at området kan optages i den frivillige mærkningsordning Danske Naturparker, som administreres af Friluftsrådet. En certificeret naturpark medfører ingen nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, virksomheder eller borgere i kommunen, og beror på frivillighed.

Tilladelse til fældning af træstammer ved Osbæk på matr. nr. 65, Sebbelev, Ketting

06.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om at fjerne enkelte træstammer tæt på en garage i Augustenborg. Kommunen har vurderet at enkelte stammer kan fjernes, uden at miste den skyggegivende effekt i Osbæk. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 3. juni 2020.

Tilladelse til anlæg af forsinkelsesbassin indenfor 8 m’s arbejdsbælte til Bommerbæk og Gildbæk på matr. nr. 183b, Svenstrup ejerlav, Svenstrup.

05.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning fra Sønderborg Forsyning, om tilladelse til anlæggelse af et forsinkelsesbassin nærmere en 8 m fra den øverste kant til Bommerbæk (tilløb til Gildbæk) og Gildbæk, på matr. nr. 183b, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup. Da vandløbene kan vedligeholdes fra modsatte bred, har kommunen valgt at tillade bassinets placering. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 2. juni 2020.

Sider