logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Idehøring til Kommuneplantillæg for nyt erhvervsområde i Nordborg

08.06.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har igangsat planlægningen for et nyt erhvervsområde i Nordborg. Konkret skal området ændres fra henholdsvis rekreativt område og boligformål til erhvervsområde.

Inden det videre arbejde er der mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen.

Frist

Frist for at indsende ideer og forslag er den 24. juni 2022.

Se mere i vedlagte ideoplæg.

Landzonetilladelse til at opføre en stald med dertilhørende hølager på ejendommen matr.nr. 20 Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Brandshøjevej 3, 6430 Nordborg

03.06.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en stald med dertilhørende hølager svarende til 109 m2 på ejendommen matr.nr. 20 Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Brandshøjevej 3, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Helved 17, Helved, 6440 Augustenborg

01.06.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på adressen Helved 17, Helved, 6440 Augustenborg. (Bygningsnr. 2)

Bygningen står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra lade til bolig

01.06.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af en del af den eksisterende ladebygning til beboelse og i øvrigt ombygge store dele af den øvrige bygningsmasse på ejendommen matr.nr. 34 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Gammelpøl 14, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Sider