logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Regulering af rørlagt vandløb i Broager - private dræn - matr. nr. 3a, Broager, Broager - Sønderborg Forsyning

16.04.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Sloth Møller A/S, der på vegne af Sønderborg Forsyning ønsker at regulere et privat, rørlagt vandløb nær Broager. Vandløbet er et tilløb til Elsbæk, som afvander til Flensborg Fjord. Projektet er fremkommet som led i arbejdet med separatkloakering af Broager og anlæg af et forsinkelsesbassin til overfladevand på samme matrikel.

Vedtaget lokalplan for Idrætscenter Nejs, Broager

06.04.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har ved en borgmesterbeslutning den 2. april 2020 vedtaget lokalplan nr. 6.1-9 for Idrætscenter Nejs, Broager, endeligt.

Formålet med lokalplanen er at skabe bedre idræts- og fritidsfaciliteter, herunder at give mulighed for at opføre en mindre scene i området.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

Lovliggørende tilladelse til fældning af træer ved vejoverkørsel ved Stolbro Bæk på matr. nr. 417, Stevning, Svenstrup

02.04.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har konstateret, at der er blevet fældet træer indenfor 2-m bræmmerne ved Stolbro Bæk. Træerne er fældet ved en overkørsel. Dette har været nødvendigt for at kunne passere med mejetærsker, og der er efterfølgende blevet ansøgt om tilladelse. Den lovliggørende tilladelse kan påklages indenfor en 4 ugers klagefrist til og med den 30. april 2020.

Tilladelse til fældning af træstammer langs Nybøl Bæk på matr. nr. 5 & 718, Nybøl Ejerlav, Nybøl.

30.03.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om at fælde enkelte træstammer indenfor 2-meter bræmmerne på en 420 m lang strækning af Nybøl Bæks sydlige bred. Ansøgningen er begrundet med et ønske om at vedligeholde træerne, så stammer ikke risikerer at knække af og lægge sig ind over vandløb og mark. Tilladelsen er givet på vilkår, og kan påklages indenfor en 4 ugers frist til og med den 27. april 2020.

Sider