logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til to mobile hønsehuse matr. 601, Gråsten Gods

01.06.2021 -- llni@sonderborg.dk

Landzonetilladelse til at placerer to mobile hønsehuse på hver ca. 31 m2 øst for projektet ”Haver til maver” på matr. 601, Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl ved Gråsten Landbrugsskole”

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at placerer to mobile hønsehuse, der ligger på matr.nr. 601. Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl.

Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus

31.05.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at nedrive et eksisterende stuehus og en aftægt på ejendommen matr.nr. 1559 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger Dalsgårdvej 28, 6300 Gråsten og opføre et nyt enfamiliehus på 285 m2 incl. 24 m2 vinterhave. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af diverse sekundære bygninger

28.05.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, lovliggørelse af diverse opførte sekundære bygning på ejendommen. Det er i alt tale om 6 mindre bygninger med størrelse fra 6 m2 til 31 m2, på ejendommen matr.nr. 23 Kær, Ulkebøl, der ligger på Tombølgårdvej 1, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Landzonetilladelse til opsætning af en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill

26.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill, på ejendommen matr.nr. 195 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Nordborgvej 62, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Sebbelundvej 9a, Egen, 6430 Nordborg

12.05.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Sebbelundvej 9a, Egen, Nordborg.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Link: Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Sider