logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra garage/stald til beboelse

22.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 30 m2 fra garage til beboelse samt 95 m2 fra stald til beboelse på ejendommen matr.nr. 58 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lyngtoft 4, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Restaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk

18.03.2021 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, giver tilladelse til et vandløbsrestaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk ved Sønderborg. Projektet en del af implementering af Statens Vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Realisering af projektet er medvirkende til at forbedre de fysiske forhold i Holbæk og Vadebæk. I projektet sker der bl.a. genslyngning, udlægning af groft materiale, etablering af faunapassage og træplantning.

Landzonetilladelse til at indrette den tidligere brandstation i Oksbøl til værksteder til håndværk og design

16.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette den tidligere brandstation til værksteder til håndværk og design. Lokalerne vil også kunne bruges af det lokale foreningsliv til kreative arbejder, foredrag og møder. Den tidligere brandstation ligger på ejendommen matr. Nr. 178, der ligger på Spangsmosevej 33, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra detailhandel til frisørsalon på 45 m²”

16.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, ændret anvendelse fra detailhandel til frisørsalon på 45 m² i BBR bygning 2, på ejendommen matr. Nr. 21a Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg.. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til opsætning af en shelter på 2,5 x 3,5 m på Pommersgaard 1, 6470 Sydals

10.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en shelter på 2,5 x 3,5 m på ejendommen matr. Nr. 209 Vibøge, Lysabild, der ligger på Pommersgaard 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider