logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen

02.07.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen, der ligger på ejendommen matr.nr. 300, Skelde, Broager, der ligger på Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for oprensning af forurening på Himmark Strand

25.06.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Region Syddanmark har indsendt en ansøgning om VVM-tilladelse til oprensning af forurening på Himmark Strand, samt ansøgning efter kystbeskyttelsesloven til etablering af anlæg på søterritoriet i forbindelse hermed. Regionen har ligeledes indsendt en projektbeskrivelse og et udkast til afgrænsningsnotat. Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Vedtaget lokalplan for butiksområde ved Sundsnæs, Gråsten og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 – Aflastningsområde Ulsnæs Centret

24.06.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 24. juni 2021 vedtaget lokalplan nr. 7.2-3 for butiksområde ved Sundsnæs, Gråsten med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 – Aflastningsområde Ulsnæs Centret til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031 endeligt. Vedlagt kommuneplantillægget er en detailhandelsredegørelse.

Link: Lokalplan for butiksområde ved Sundsnæs, Gråsten (nr. 7.2-3)

Landzonetilladelse til udhus

23.06.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver en lovliggørende landzonetilladelse til opført et udhus på 36 m2 på ejendommen matr.nr. 17 Nygård, Kegnæs, der ligger Nørre Landevej 34, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider