logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nyt regulativ for erhvervsaffald

08.03.2021 -- Tim Heuschkel

Nyt regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune fra den 6. april 2021

Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune har den 2. februar 2021 godkendt et nyt regulativ for erhvervsaffald.

Regulativet træder i kraft den 6. april 2021. Sønderborg Kommune offentliggør hermed regulativ for erhvervsaffald minimum 4 uger før ikrafttræden.

VVM afgørelse til omlægning af privat vandløb 513-5.1.3

08.03.2021 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune meddeler VVM-afgørelse til at omlægge det private vandløb 513-5.1.3 ifm. etablering af en sø på matrikel nr. 6, Rinkenæs ejerlav, Rinkenæs.

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f, i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at regulering af det private vandløb ikke er VVM-pligtigt.

Forslag til lokalplan for etageboliger ved byparken på Nordhavnen i Sønderborg

04.03.2021 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 2. marts 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.2-27 for etageboliger ved byparken på Nordhavnen i Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Lokalplan for etageboliger ved byparken på Nordhavnen i Sønderborg (nr. 4.2-27)

Prøvelukning af Sønder Havnegade

04.03.2021 -- Tim Heuschkel

Sønder Havnegade i Sønderborg vil forsøgsvis blive lukket for kørende trafik. Hensigten er at tilgodese turister og borgere, som til fods ønsker at opleve stemningen, udsigten og evt. mad og drikke fra gadens restauranter.

Sønderborg Kommune planlægger derfor i en forsøgsperiode at lukke strækningen fra krydset ved Nørrebro til krydset ved Brogade - se kortet. Gaden vil i forsøgsperioden fra 1. juli til 31. august 2021 få status som gågade.

Sider