logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg

17.03.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til at etablere en tidsbegrænset oplagsplads

05.03.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en midlertidig oplagsplads til opgravet jord, materialer samt skurby på ejendommen matr.nr. 595 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på hjørnet af Fiskbækvej og Sønderborg Landevej. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider