logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

10.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Ansøgningen er indsendt for at få godkendelse til, at kunne producere efter de nye fleksible regler, hvor produktionsarealerne godkendes samt godkendelse til en ny slagtesvinsstald. Når godkendelsen er meddelt, kan ansøger frit producere uden begrænsninger i alder ind og ud samt antal dyr på stald. Den nye slagtesvinestald ønskes placeret nord for de eksisterende slagtesvinestalde. Denne stald skal forbindes med den eksisterende slagtesvinsstalde med en drivgang.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

10.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Felstedvej 39, 6300 Gråsten.

Der er ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 4. I forbindelse med godkendelsen fra 2019 blev der godkendt en udvidelse af en karantænestald i et eksisterende maskinhus. Ansøger er nu kommet frem til, at han hellere vil bygge en ny staldbygning vest for maskinhuset. Bygningsmæssigt omhandler ansøgningen etablering af en karantænestald på 19,65 m x 22,73 m. 

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Sider