logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilladelse til fældning af træstammer langs Nybøl Bæk på matr. nr. 5 & 718, Nybøl Ejerlav, Nybøl.

30.03.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om at fælde enkelte træstammer indenfor 2-meter bræmmerne på en 420 m lang strækning af Nybøl Bæks sydlige bred. Ansøgningen er begrundet med et ønske om at vedligeholde træerne, så stammer ikke risikerer at knække af og lægge sig ind over vandløb og mark. Tilladelsen er givet på vilkår, og kan påklages indenfor en 4 ugers frist til og med den 27. april 2020.

Tilladelse til udtynding af træstammer langs Ballegård Møllebæk på matr. nr. 494, Blans, Ullerup.

24.03.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om at fælde enkelte træstammer indenfor 2-meter bræmmerne på en 80 m lang strækning af Ballegård Møllebæks vestlige bred. Ansøgningen er begrundet med et ønske om at vedligeholde træerne, så stammer ikke risikerer at knække af og lægge sig ind over vandløb og markhegn. Tilladelsen er givet på vilkår, og kan påklages indenfor en 4 ugers frist frem til og med den 21. april 2020.

Sider