logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl

09.04.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et forsinkelsesbassin med et projektareal på ca. 6270 m2 på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra erhverv til udhus

31.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændret anvendelse af 180 m² erhvervsbygning til et udhus på ejendommen matr.nr. 21 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Skolevænget 22, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af i landzone.

Du skal være opmærksom på, at denne afgørelse kun er givet i forhold til planloven.

Vedtaget lokalplan for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

31.03.2021 -- JimHemmje

Sønderborg Byråd har den 24. marts 2021 vedtaget lokalplan nr. 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligformål, samt sikre områdets struktur og bevaringsværdige bebyggelse. Dette skal ske ved, at fastholde og understøtte de kulturhistoriske interesser, som er identitetsskabende for området; herunder karakteren af det kyst- og bynære miljø, samt de bevaringsværdige bygninger, der udgør områdets oprindelige struktur og stedlige identitet.

Sider