logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af 2 udhusbygninger

12.01.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændreanvendelsen af 2 udhuse (BBR bygning 3 og 4) til garage, beboelse og fyrrum på i alt 134 m² på ejendommen matr.nr. 27 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Gammel Kirkevej 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændretanvendelse af eksisterende bebyggelse i landzone.

Fornyelse af indvindingstilladelse til Lavensby Strand Camping, Arnbjergvej 49, 6430 Nordborg

05.01.2021 -- BirgitteH

~~Sønderborg Kommune har den 5. januar 2021 meddelt fornyet indvindingstilladelse til Lavensby Strand Camping.

Samtidig er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelsen.

Begge afgørelser kan påklages. Klagefristen er den 2. februar 2021.

Sider