logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et vandværk på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Bøgevej 20, 6430 Nordborg

09.10.2020 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et vandværk med på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Vedtaget kommuneplantillæg for Nordals Naturpark

09.10.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 30. september 2020 vedtaget kommuneplantillæg nr. 4 for Nordals Naturpark endeligt.

Formålet med kommuneplantillægget er at få godkendt området med de genskabte søer Oldenor, Mjels Sø og Bundsø samt Oksbøl Skov som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker.

Link til kommuneplantillæg: Nordals Naturpark

Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted.

06.10.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted, på ejendommen matr.nr. 19 Mjang, Hørup, der ligger på Mjanghøj 6, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Sider