logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til overdækning af udendørs lager på Nybølnorvej 24, 6310 Broager

21.06.2022 -- idgu@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere overdækning af udendørs lager på ejendommen matr.nr. 654 Skodsbøl, Broager der ligger på Nybølnorvej 24, 6310 Broager jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til ridebane og roundpen på Møllevænget 9, 6320 Broager

13.06.2022 -- Tim Heuschkel

Lovliggørende landzonetilladelse til ridebane og roundpen på ejendommen matr.nr. 23a Broager, Skodsbøl, der ligger på Møllevænget 9, 6310 Broager

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til ridebane og roundpen på ejendommen matr.nr. 23a Broager, Skodsbøl, der ligger på Møllevænget 9, 6310 Broager jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider