logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til Steel Products DFT A/S

12.10.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. oktober 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Steel Products DFT A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg i forbindelse med etablering og drift af metalbearbejdende anlæg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 9. november 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Landzonetilladelse til at etablere autoværksted i eksisterende udhus på Kanalvej 5, 6430 Nordborg

11.10.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at delvist at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted, på ejendommen matr.nr. 30, Elstrup, Egen, der ligger på Kanalvej 5, 6430 Østerholm. Det drejer sig om et udhus på 540 m2, hvor 150 m2 skal ændres til et erhvervsmæssig autoværksted. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra stald til gildesal

08.10.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 145 m² stald til en gildesal på ejendommen matr.nr. 42 Dynt, Broager, der ligger på Skeldebro 9, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Samtidig meddeles en lovliggørende landzonetilladelse til et skur på 35 m2, et halvtag på 15 m2 samt et drivhus på 12 m2.

Tillægsgodkendelse til Nature Energy Glansager A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg

07.10.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 7. oktober 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Nature Energy Glansager A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Nature Energy Glansager A/S har søgt om etablering og drift af et siloanlæg til opbevaring og håndtering af støvende biomasse.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 4. november 2021.

Aktindsigt

Sider