logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Udledningstilladelse til overløb fra regnvandstank ved Frydendal, Center for Verdelsmål på Kær Vestermark

25.11.2021 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune har den 25. november 2021 meddelt udledningstilladelse til overløb fra en regnvandstank til en grøft ved Frydendal, Center for Verdensmål på Kær Vestermark, Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg.

Tilladelsen kan påklages. Klagefristen udløber den 23. december 2021.

Landzonetilladelse til at etablere to omklædningshytter, en sliske og et ’fortov’ på Mommark Marina

23.11.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere to offentligt tilgængelige omklædningshytter med sauna på hver ca. 49,5 m² samt en offentlig tilgængelig sliske ned til stranden og et fortov/terræntæppe hen over stranden på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommark Marina, Mommarkvej 380, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til bolig

22.11.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at inddrage 37 m² udhus til bolig på ejendommen matr.nr. 108 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Kasmosevej 14, 6400 Sønderborg. Samtidig lovliggøres bygning 4 og 6 opført i 1960´erne til garage inklusiv overdækning mod vest. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om anvendelse af bebyggelse i landzone. 

Sider