logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en opbevaringshal på 78 m2

09.03.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en opbevaringshal på 78 m2 på ejendommen matr.nr. 93, Rinkenæs, Rinkenæs Ejerlav, der ligger på Sandagervej 8A, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

  • Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

Miljøgodkendelse til etablering og drift af en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord

08.03.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 8. marts 2022 meddelt afgørelse om "Miljøgodkendelse til etablering og drift af en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord til Sønderborg Forsyning A/S, del af matrikel nr. 1279a, Broager Ejerlav, Broager, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1."

Klagefristen er til den 5. april 2022.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at etablere et midlertidigt mellemdepot i forbindelse med kloakseparering i Broager

04.03.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et midlertidigt mellemdepot på ca. 5.500 m2 i forbindelse med kloakseparering i Broager på ejendommen matr. nr. 1279a Broager ejerlav, Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Ikke VVM-pligt af etablering gasoliekedel på Kobberholmvej 15, Adsbøl, 6300 Gråsten, samt tilhørende transmissionsledning

11.02.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 11. februar 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet omfatter opstilling af en gasoliekedel til midlertidig forsyning, maks. 1 års drift, af Adsbøl, samt tilhørende transmissionsledninger

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 11. marts 2022.

Sider