logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra udhus til formidlingshus

09.02.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af et eksisterende hønsehus til et formidlings- og madpakkehus og udvide det med 36 m2 til opbevaring af haveredskaber på ejendommen matr.nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på Løkkegårdsvej 3, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus

08.02.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at erstatte det eksisterende énfamiliehus med et nyt énfamiliehus i et plan på 250 m2, en garage på 64 m2 samt to overdækninger på hhv. 9 m2 og 6 m2 på ejendommen matr.nr. 12 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 30, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tillæg til miljøgodkendelse til LINAK Profiles ApS, Rønsdam 60, 6400 Sønderborg

08.02.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 8. februar 2022 meddelt tillægsgodkendelse til LINAK Profiles ApS, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Virksomheden har søgt om udvidelse af virksomheden med en tilbygning, som skal rumme nye save og svejseanlæg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 8. marts 2022.

Landzonetilladelse til garage, cykelskur, udhus og overdækning

02.02.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til en garage på 28 m², et cykelskur på 28 m², et udhus på 20 m² samt en overdækning på 91 m² på ejendommen matr.nr. 25 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nybølnorvej 24 B, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. 

Landzonetilladelse til at etablere en stævnebane for klubben Stella Islandsheste

01.02.2022 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en ovalbane med periodevist opstillede dommerhuse samt to mindre ridebaner på ejendommen matr.nr. 55 Stenderup, Nybøl, der ligger på Stenderup 36B, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Offentliggørelse af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 til opstart af anlægsarbejde inden tillæg til miljøgodkendelse til Nature Energy Kværs A/S

27.01.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til forskydning af adgangsvejen inden for det lokalplanlagte område ved biogasanlægget mellem Kværs og Snurom. Det drejer sig om en mindre forskydning af vejens linjeføring mod syd, for at undgå en ekspropriering i den nordlige del af lokalplanområdet. Ansøger vurderer at ændringen ikke vil medføre væsentlige skadelig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af ansøgningens bilag 1 som du kan se i materialet under ’Dokumenter’ nederst her på hjemmesiden.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til A/S Carl Matzens Teglværker, Havnevej 44, 6320 Egernsund

19.01.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 19. august 2022 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Gråsten Teglværk A/S, Teglværksvej 20, 6300 Gråsten, som vil etablere et centralstøvsugeranlæg med afkast og luftrensning, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 16. februar 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Sider