logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilladelse til krydsning af fire vandløb med råvandsledning til Broager vandværk

07.12.2021 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune giver tilladelse til krydsning af fire vandløb med en ny råvandsledning til Broager vandværk. Det drejer sig om det offentlige rørlagte vandløb Staffelmajbæk samt de tre private vandløb 507 – 17.1, Østermark og Svinhøjbæk. Vandløbene 507 – 17.1 og Østermark er åbne i krydsningspunktet. Svinhøjbæk er rørlagt.

 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ca. 2000 m2 landbrugsjord som arelaoverføres

30.11.2021 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune har den 6. januar 2021 modtaget din ansøgning om, arealoverførsel og ændret anvendelse af landbrugsjord, som ønskes tillagt biogasanlægget i Kværs. Du har søgt på vegne af Nature Energy Kværs A/S og ejer af matr. nr. 519a Kværs Ejerlav, Kværs. Det ansøgte har til formål at forbedre arronderingen, af den afgivende landbrugsejendom.

Landzonetilladelse til at etablere to omklædningshytter, en sliske og et ’fortov’ på Mommark Marina

23.11.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere to offentligt tilgængelige omklædningshytter med sauna på hver ca. 49,5 m² samt en offentlig tilgængelig sliske ned til stranden og et fortov/terræntæppe hen over stranden på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommark Marina, Mommarkvej 380, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til bolig

22.11.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at inddrage 37 m² udhus til bolig på ejendommen matr.nr. 108 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Kasmosevej 14, 6400 Sønderborg. Samtidig lovliggøres bygning 4 og 6 opført i 1960´erne til garage inklusiv overdækning mod vest. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om anvendelse af bebyggelse i landzone. 

Sider