logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for solcelleanlæg

17.09.2013 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ca. 505 m2 på tag på ejendommen matr.nr. 58b Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sønderborg Kommune har samtidig på baggrund af en VVM-screening vurderet, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, jfr. BEK nr. 1510 af 15. dec. 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM),

Sider