logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse/dispensation fra skovbyggelinjen til stuehus og lade

05.02.2014 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger og etablering af et stuehus på 150 m2 med udnyttet tagetage, samt en lade på 200 m2 på ejendommen matr.nr. 27, Nørreskov, Notmark der ligger på Stenkobbel 4, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Vi giver samtidig dispensation fra skovbyggelinjen. Jf. § 17, og § 65, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse.

Landzonetilladelse og dispensation fra NBL § 17 til en telthal

29.01.2014 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver en lovliggørende landzonetilladelse til en telthal på ca. 200 m2 på ejendommen matr.nr. 150a Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Gl. Aabenraavej 10. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Der gives samtidig lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen. Jævnfør § 17 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Sider