logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til nedrivning af lade og genopførelse efter stormskade

23.12.2013 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at nedrive lade og genopføre den matr.nr. 4, Notmark Ejerlav, Notmark der ligger på Notmark 32, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35,
stk. 1 og §56, stk.1 i planloven.

 

Sider