logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til hestestald på Sundeved Rideklub

05.12.2013 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre en staldbygning på 1.260 m2 på ejendommen matr.nr. 13 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Legbjergvej 7B, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Der dispenseres samtidig fra Lokalplan 24.2, § 6, stk. 2 med hensyn til overskridelse af byggefelt.

Sider