logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for solcelleanlæg

16.08.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg kommune har truffet afgørelse om, at opsætning af 400kW solcelleanlæg på mark matr. nr. 52 Hjortholm, Kegnæs, der er en del af ejendommen Nørre Landevej 44, 6470 Sydals ikke er VVM-pligtigt.

Der er endvidere givet landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlægget, der har et samlet overfladeareal på 2870m2 der bliver opsat i 2 rækker inden for et 100x100 meter stort areal på mark. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider