logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en stald med dertilhørende hølager på ejendommen matr.nr. 20 Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Brandshøjevej 3, 6430 Nordborg

03.06.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en stald med dertilhørende hølager svarende til 109 m2 på ejendommen matr.nr. 20 Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Brandshøjevej 3, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra lade til bolig

01.06.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af en del af den eksisterende ladebygning til beboelse og i øvrigt ombygge store dele af den øvrige bygningsmasse på ejendommen matr.nr. 34 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Gammelpøl 14, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at udvide parkeringsplads på Vesterled Teglværk på ejendommen matr. nr. 3 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 4A, 6400 Sønderborg

31.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide parkeringspladsen med cirka 675 m2 på ejendommen matr. nr. 3 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 4A, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider