logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opsætning af en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill

26.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill, på ejendommen matr.nr. 195 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Nordborgvej 62, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Gråsten Teglværk A/S, Teglværksvej 20, 6300 Gråsten

19.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 19. maj 2021 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Gråsten Teglværk A/S, Teglværksvej 20, 6300 Gråsten, som vil etablere et centralstøvsugeranlæg med afkast og luftrensning, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 16. juni 2021.

Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Sider