logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Affald A/S

28.10.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 28. oktober 2020 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Glansager Genbrugsplads, Foldager 1, 6400 Sønderborg, som vil etablere flamingomaskine., jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 25. november 2020.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Landzonetilladelse til at opføre et vandværk på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Bøgevej 20, 6430 Nordborg

09.10.2020 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et vandværk med på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Vedtaget kommuneplantillæg for Nordals Naturpark

09.10.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 30. september 2020 vedtaget kommuneplantillæg nr. 4 for Nordals Naturpark endeligt.

Formålet med kommuneplantillægget er at få godkendt området med de genskabte søer Oldenor, Mjels Sø og Bundsø samt Oksbøl Skov som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker.

Link til kommuneplantillæg: Nordals Naturpark

Sider