logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg på Limbækvej 3, 6300 Gråsten

27.09.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 19a Kværs Ejerlav, der ligger på Limbækvej nr. 3, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om at etablere et nyt teknisk anlæg i landzone.

Landzonetilladelse til to udhuse

13.09.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre 2 udhuse på 16 m² og 24 m², som er sammenbygget med garage på 31 m² - samlet areal bliver 71 m². Det på ejendommen matrikel nr. 118 af Ladegård - Kværs, der ligger på Snurom 5, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider