logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse – Ny kildeplads til Broager Vandværk i Bøffelkobbelskov

10.05.2021 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har den 10. maj 2021 meddelt boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til etablering af en ny kildeplads til Broager Vandværk i Bøffelkobbel Skov.

Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Begge afgørelser kan påklages. Klagefristen er den 7. juni 2021.

Miljøgodkendelse til fristforlængelse til terrænregulering, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg

06.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 6. maj 2021 meddelt miljøgodkendelse til Friis A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Friis A/S har søgt om fristforlængelse af den eksisterende miljøgodkendelse til terrænregulering på en del af matrikel nr. 343 Asserballeskov, Asserballe, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 3. juni 2021.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til sø

05.05.2021 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere en sø på ca. 700 m2 på ejendommen matr.nr. 1443 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs ved Benniksgaard Golf Klub, Sejrsvej 109, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider