logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted.

06.10.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted, på ejendommen matr.nr. 19 Mjang, Hørup, der ligger på Mjanghøj 6, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Sider